Pastorácii povolaní sa bude venovať aprílová konferencia v Smižanoch

Tesne pred Nedeľou Božieho Milosrdenstva 6. – 8. apríla 2018 sa bude konať celoslovenská formačno – pracovná konferencia v priestoroch Rehoľno – formačného centra pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch – Spišskej Novej Vsi.

Konferenciu zastrešuje Subkomisia pastorácie povolaní pri KBS a je určená pre koordinátorov pastorácie povolaní, sprevádzajúcich v rozlišovaní povolaní, sprevádzajúcich vo formácii v rehoľných spoločenstvách, seminároch a pastorácii mládeže.

Stretnutie prebehne v skrátenej forme. Podrobné informácie nájdete v prílohách, ktoré obsahujú oficiálnu pozvánku, program a formulár záväznej prihlášky vo forme návratky.
Prosíme, aby ste včas zaslali svoju záväznú prihlášku.

 

pozvánkuProgram 6. - 8. apríl 2018

Boh, bohatý na Milosrdenstvo, nech nás spoločne urobí hodnými nových povolaní.

Subkomisia Pastorácie povolaní pri KBS
-fc-