Paulínky budú rozdávať Evanjelium do vrecka pre hľadajúcich

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Paulínky v Čechách tento biblický citát, ktorý im pripomenul pápež František, uviedli do praxe. Hľadajúcim, chudobným a núdznym budú rozdávať Evanjelium do vrecka. Tento projekt zrealizujú od mája vďaka adventnej zbierke pražskej komunity Dcér sv. Pavla. Finančné dary od darcov a niekoľkých štedrých „spolupracovníkov pri hlásaní evanjelia“ umožní vznik publikácie, ktorá bude distribuovaná zadarmo. Bude určená najskôr pre Dni viery, neskôr i pre ďalšie príležitosti.

V novembri 2014 sa pápež František stretol na audiencii zo zástupcami Paulínskej rodiny. Okrem iného povedal: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. V týchto Ježišových slovách spočíva tajomstvo evanjelizácie. Šíriť evanjelium znamená hlásať ho tým, ktorí Ježiša Krista nepoznajú alebo ho vždy odmietali. Mnohí z nich hľadajú Boha v skrytosti, pohnutí akousi nostalgiou po jeho tvári, a to i v krajinách s dávnou kresťanskou tradíciou. Všetci majú právo dostať evanjelium. Kresťania majú povinnosť ho hlásať a nevylučovať nikoho.“ Pražská komunita Paulínok sa preto rozhodla zadarmo dávať to, čo sama dostáva každý deň: Božie slovo

zdroj:www.tkkbs.sk