Po exercíciách s benediktínskym opátom nastúpil pápežský kazateľ

Pôstne exercície Svätého Otca a Rímskej kúrie, ktoré pripravil benediktínsky opát Bernardo Gianni, sa ukončili v piatok 15. marca rannou meditáciou, po ktorej sa ich 66 účastníkov vrátilo do Vatikánu. Vzápätí začal svoj cyklus pôstnych kázní pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa OFMCap.

V Exercičnom dome Božského Majstra v Aricci sa pápež František spolu so 65 členmi Rímskej kúrie venoval už od nedele 10. marca pôstnym duchovným cvičeniam pod vedením opáta benediktínskeho kláštora San Miniato vo Florencii Bernarda Gianniho. Témou meditácií, ktoré 50-ročný mních v bielom habite olivetánskych benediktínov prednášal dvakrát denne, sú „veľkonočné gestá v živote sveta“.

Miesto tradičných exercícií sa nachádza v lesnatej oblasti nad jazerom Lago Albano, asi 30 km južne od Ríma. V predstavivosti sa však exercitanti nachádzajú na vŕšku nad Florenciou, kde sídli benediktínsky kláštor zasvätený arménskemu mučeníkovi sv. Minasovi, ktorý v týchto miestach položil život za vieru v polovici 3. storočia.

Opát Gianni ponúkal reflexie nad evanjeliovými výzvami ako pohľad z mníšskej hory na mesto v údolí a na jeho občiansky život. Intelektuálne úvahy dokresľoval poéziou uznávaného talianskeho literáta Maria Luziho (1914-2005), ktorý okrem iného v roku 1999 na pozvanie sv. Jána Pavla II. napísal meditácie pre krížovú cestu v Koloseu.

Okrem citácií teológov ako Romano Guardini či Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., opát Gianni ponúka myšlienky množstva ďalších autorov súčasného i minulého storočia, ako aj cirkevných otcov či stredovekých autorov. Osobitne sa inšpiruje životným svedectvom niekdajšieho primátora Florencie a významného talianskeho parlamentného politika Giorgia La Piru (1904-1977), dominikánskeho terciára, ktorý je kandidátom blahorečenia.

S poukazom na kristocentrický humanizmus, o ktorom hovoril pápež František pri návšteve florentského Dómu 10. novembra 2015, opát Bernardo Gianni povzbudil v meditáciách k novej nádeji pri pohľade na súčasné problémy ľudskej pospolitosti reprezentovanej mestom. V básnických obrazoch hovoril o potrebe kontaktu so žeravou duchovnou pahrebou a varoval pred nebezpečenstvom zostať na vyhorenej úrovni chladnúceho popola.

Opát, ktorý je v Taliansku známy aj aktívnym prístupom k sociálnym médiám, citoval okrem iného aj nasledujúce slová La Piru z 2. októbra 1955 o obrodnom potenciále Evanjelia aplikovaného na ľudské „polis“:

„Kríza našich čias, ktorá je krízou disproporcie a neúmernosti vzhľadom na to, čo je opravdivo ľudské, nám podáva dôkaz o terapeutickej hodnote, akú mesto má vzhľadom na riešenie tejto krízy. Ako bolo priliehavo vyjadrené, krízu našich čias totiž možno definovať ako vykorenenie ľudskej osoby z organického kontextu mesta.“

Ide o vysoko pozitívnu víziu mesta chápaného v duchu opravdivých ľudských vzťahov, vo vyváženej proporcionalite človeka ako stvoreného a vykúpeného Bohom. Giorgio La Pira vníma jednotlivca v „organickom, živom a spájajúcom kontexte mesta“, zdôraznil Bernardo Gianni v rannej meditácii v utorok 12. marca v Aricci.

Po intenzívnych dňoch v tichu duchovných cvičení pôstny duchovný program vo Vatikáne pokračuje periodickými podnetmi kazateľa a teológa Pápežského domu pátra Raniera Cantalamessu OFMCap. Ten už v piatok 15. marca o 9.00 v kaplnke Redemptoris Mater prednesol prvú kázeň svojho pôstneho cyklu. Podobne ako nedávno v Advente, aj tentoraz sa zameral na túžbu duše po Bohu a na bohatý odkaz cirkevných otcov, najmä sv. Augustína.

Zdroj: VaticanNews/Jozef Bartkovjak SJ