Po pandémii sa zasvätení znova stretnú so svojimi diecéznymi biskupmi vo všetkých diecézach na Slovensku

Plánované podujatia v tomto príspevku sú usporiadané chronologicky.

SPIŠSKÁ DIECÉZA: Prvé stretnutie so zasvätenými bude už túto sobotu, dňa 28. januára 2023. Zasvätených naň pozval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Program začne svätou omšou o 10.00 hod. v seminárskej kaplnke a bude pokračovať prednáškou P. Petra Timka SDB, provinciálna saleziánov, v aule seminára. Stretnutie sa ukončí spoločným obedom.

Informoval Tomáš Pavlikovský, kancelár

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA: Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozval zasvätených na spoločné stretnutie na sviatok Obetovania Pána dňa 2. februára 2023 so svätou omšou o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina a stretnutím a pohostením v jedálni Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Informovala Jana Kurkinová, FMA

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA: Otec arcibiskup Mons. Ján Orosch pozval listom všetkých rehoľníkov pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy na spoločné slávenie svätej omše do Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave dňa 2. februára 2023 o 17.30 hod. Kazateľom bude predstavený trnavskej komunity františkánov, br. František Xaver Olbert. Nasledovať bude agapé.

Informoval Lukáš Blažo, sekretár

ŽILINSKÁ DIECÉZA: Otec biskup Tomáš Galis bude 2. februára 2023 o 17.30 hod. sláviť svätú omšu pri príležitosti Dňa zasväteného života vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Farnosti Žilina – Vlčince, po nej bude prednáška sestry Hermany Matlákovej, SMVS a následne neformálne stretnutie otca biskupa s rehoľníkmi, ktorí žijú a pracujú v Žilinskej diecéze.

Informoval Zdeno Pupík, hovorca

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA: Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober pozval zasvätených na stretnutie v sobotu 4. 2. 2023 do Auly sv. Košických mučeníkov na Teologickej fakulte v Košiciach. Po svätej omši o 9:30 hod v seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho bude nasledovať prednáška Mons. Marka Forgáča „Citová zrelosť v zasvätenom živote“, diskusia, svedectvá rehoľníkov a obed s príležitosťou k neformálnej komunikácii.

Informoval Jaroslav Fabian, hovorca

NITRIANSKA DIECÉZA: Stretnutie sa uskutoční 4. februára 2023 (sobota) v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre s nasledujúcim programom: 9.30 hod. svätá omša – Mons. Viliam Judák. Po svätej omši bude pokračovať program prednáškou v aule Kňazského seminára sv. Gorazda a o 12.00 hod. v seminárnej jedálni bude spoločný obed.

Informoval Tibor Ujlacký, hovorca

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA: Stretnutie so zasvätenými bude dňa 4. februára 2023 v Kostole sv. Anny v Rožňave („františkánsky“). O 9.30 hod. začne pobožnosťou fatimskej soboty a svätou omšou o 10.30 hod., ktorej hlavným celebrantom bude diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Program bude pokračovať v priestoroch Biskupského úradu občerstvením a o 12:00 hod prednáškou P. Františka Honíška, CM (správca farnosti Lučenec – Rúbanisko) na tému „Rozvíjanie krstného a birmovného povolania v zasvätenom živote“ a zakončený spoločným obedom.

Informovala sestra Terezka Holubová, RPM

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA: Tradičné stretnutie zasvätených s diecéznym biskupom, ktoré sa koná pri príležitosti Dňa zasvätených, sa uskutoční na Starých Horách v sobotu 4. februára 2023 a začne modlitbou svätého ruženca o 9.45 hod. a pokračovať bude svätou omšou o 10.30 hod. v Bazilike Navštívenia Panny Márie.

Informoval Peter Lupták, tajomník

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA: V Prešovskej archieparchii je stretnutie s vladykom Petrom Rusnákom naplánované na sobotu 4. feburára 2023 v Kláštore sestier baziliánok v Prešove, kde bude svätá liturgia a potom neformálne stretnutie, ktorého sa zúčastnia aj členovia iných gréckokatolíckych reholí.

KOŠICKÁ EPARCHIA: Košická eparchia má Deň zasvätených v Bazilike minor v Michalovciach taktiež v sobotu 4. februára 2023 počas fatimskej soboty: dopoludnia je prednáška, modlitba 3. času a svätá liturgia a poobede stretnutie s rehoľníkmi.

Každý druhý rok sa organizuje spoločné metropolitné stretnutie gréckokatolíckych reholí, ktoré bude v nasledujúcom roku 2024.

Za Prešovskú archieparchiu a Košickú eparchiu informoval Metod Marcel Lukačik, CSsR

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA: Dňa 14. februára 2023 (utorok) sa uskutoční na eparchiálnom úrade v Bratislave kňazský deň a stretnutie rehoľníkov. V tento deň si v eparchii pripomenú 15. výročie ustanovenia eparchie a chyrotóniu vladyku Petra Rusnáka. O 9.30 hod začne modlitba hodinky, po nej bude o 10.00 hod prednáška, obed, o 14.00 hod pracovné stretnutie a o 17.00 hod svätá liturgia (slovenská).

Informoval Peter Sabol, kancelár a tajomník vladyku

Text a foto: Františka Čačková, OSF