Posledná rozlúčka so saleziánom A.Srholcom bude v Bratislave aj v Skalici

„Všetko čo žijeme s láskou, prechádza s Kristom do vzkriesenia. Večnosť  vytvárajú vzťahy, ktoré nekončia“, myšlienka kardinála Špidlíka, ktorú má na svojej krypte na Velehrade, je mottom rozlúčky aj s kňazom – saleziánom Antonom Srholcom, ktorá bude v utorok 12. januára 2016 v  Kostole Nanebovzatia Panny Márie  v Bratislave(Blumentál) o 9,30 h. pričom telo zosnulého bude k ucteniu vystavené od 8,30 h. a tu bude možné podpísať i kondolenčnú listinu. O 13,30 h. bude zádušná svätá omša aj vo farskom Kostole sv. Michala v rodnej Skalici. Následne bude pochovaný na skalickom cintoríne. 

Podľa želania zosnulého, ktoré zanechal príbuzným, tí, ktorí sa zúčastnia na pohrebnej rozlúčke, sú požiadaní, aby namiesto kvetinových darov konali skutky lásky, pamätali na zosnulého v modlitbe a podporili jeho diela (Resoty, Nenápadní hrdinovia, KPVS), ako si to sám prial.

Anton Srholec zomrel vo štvrtok (7.1.) vo veku 86 rokov, v 68 rokoch rehoľného života, z ktorých 45 bol kňazom.

-rh-;ms-