Posolstvo generálnej predstavenej misijných sestier

Drahé sestry,

som si istá, že mnohé z vás dnes sledujú pozvanie Medzinárodnej únie generálnych predstavených (UISG.) k celosvetovej solidarite a modlitbe, najmä za tých, ktorých sa priamo týka pandémia koronavírusu.

V našom biblesharingu /faithsharing/ sme včera v noci my, CLT, premýšľali o situácii v Taliansku a rozširujúcej sa pandémii vo svetle evanjelia 4. pôstnej nedele a cítili sme silnú túžbu poslať vám správu, aby sme vás informovali, že sme všetci spojení v modlitbe a solidarite.

Počas týchto posledných dní sme dostali veľa správ, e-mailov a telefonátov z celého sveta, pýtali ste sa na situáciu v Taliansku a na to, ako nás to ovplyvňuje na generaláte, a vyjadrili ste nám svoju modlitbovú podporu. Zároveň sa sestry podelili o svoje obavy z rýchlo rastúceho počtu infikovaných ľudí v príslušných krajinách, provinciách / régiách.

Ďakujem vám, drahé sestry, za tieto prejavy spolupatričnosti, záujmu a podpory.

S potešením vám oznamujem, že sme všetci tu v Ríme v poriadku. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dodržiavali pravidlá a rady vlády, aby sme spomalili šírenie vírusu. Zároveň sa modlíme za ochranu, uzdravenie a útechu pre ľudí, ktorí sú najviac postihnutí. Pre väčšinu z nás je ťažké to, že toho nemôžeme ROBIŤ veľa; že sa od nás žiada, aby sme zostali „in casa“ doma, pretože pobyt doma minimalizuje šírenie vírusu a nakoniec ušetrí viac životov.

Rehole, ktoré majú komunity v najviac postihnutej oblasti na severe Talianska, skutočne trpia. Niektorí smútia nad stratou svojich sestier, ktoré zomreli na vírus. Snažíme sa s nimi zostať v kontakte a dať im vedieť, že v tejto ťažkej dobe nie sú sami. V súčasnosti sú niektoré komunity v Ríme a okolo neho tiež pozitívne.

V informáciách, ktoré sme od vás dostali, sme nepočuli, že by niektorá z našich sestier bola nakazená, dokonca ani na Ďalekom východe, na ktorý sa tak dlho sústreďovala pozornosť. Dnes som hovorila s otcom generálom Budim a potvrdil, že aj oni sú v poriadku. SSpS-SVD tertiát v Nemi pokračuje, ako je to možné, vo svojom programe a prispôsobuje sa situácii, hoci osoby pozvané na prednášky nemôžu prísť.

Drahé sestry, dnešné evanjelium hovorí o slepote a uzdravení. Uzdravený človek sa nezaujíma, kto je zodpovedný za chorobu, dokonca ani nevie, kto ho uzdravil. Vie len, že bol slepý a teraz vidí; a po osobnom stretnutí s Ježišom vyznáva: „Verím, Pane“. Modlime sa, aby naše oči mohli byť otvorené, aby sme spoznali Pána uprostred strachu, smútku, straty, choroby a smrti, bezmocných a srdcervúcich scén, hľadania a uzdravenia. Modlime sa tiež, aby naše uši a naše srdcia boli otvorené počuť volanie nášho trpiaceho sveta, aby sme my, vedené Duchom, mohli reagovať veľkoryso a súcitne.

Drahé sestry, žiada sa od nás, aby sme zostali doma a dodržiavali bezpečnú fyzickú vzdialenosť, ale vyzývame nás, aby sme zostali v spojení s Bohom on-line v modlitbe a on-line navzájom prostredníctvom moderných technológií a sociálnych médií. ZOSTAŇTE OPATRNÉ a prajem Vám mnoho požehnania do zostávajúcich dní pôstu, ktoré sa budú veľmi líšiť od ostatných rokov, pretože cirkevné oslavy a procesie sú všade zrušené. Nech nám to pomôže vrásť hlbšie do veľkonočného tajomstva umučenia, kríža, smrti a zmŕtvychvstania Krista.

„Žijeme z hodiny na hodinu, zo dňa na deň a budúcnosť ponechajme Bohu.“ (bl. Matka Jozefa)

Sr. Maria Theresia Hörnemann, SSpS, generálna predstavená
Rím, 22. 3. 2020

Preklad: Katarína Junasová, SSpS