Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania v slovenčine

Povolanie: milosť a poslanie – je názov posolstva pápeža Františka k tohtoročnému, v poradí už 60. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania, ktorý bude Cirkev sláviť na 4. veľkonočnú nedeľu (30. apríla 2023). Z talianskeho originálu ho preložila Mária Spišiaková. Konferencia biskupov Slovenska prináša jeho oficiálny preklad na stránke Konferencie biskupov Slovenska.

„Už po šesťdesiaty raz slávime Svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vyhlásil svätý Pavol VI. v roku 1964 počas Druhého vatikánskeho koncilu. Cieľom tejto prozreteľnej iniciatívy je pomôcť členom Božieho ľudu, aby ako osoby i ako spoločenstvo odpovedali na povolanie a poslanie, ktoré Pán zveruje každému z nich v dnešnom svete, s jeho zraneniami i nádejami, jeho výzvami aj úspechmi,“ prihovára sa v posolstve Svätý Otec.

Tento rok navrhol zamýšľať sa a modliť sa na tému „Povolanie: milosť a poslanie“. „Je to vzácna príležitosť nato, aby sme s úžasom znovu objavili, že Pánovo povolanie je milosť, bezplatný dar, no zároveň záväzok ísť, vychádzať von a prinášať evanjelium,“ spomína pápež František, podľa ktorého sme povolaní k viere, ktorá „je svedectvom a ktorá prostredníctvom sviatostí a cirkevného spoločenstva pevne spája život milosti s apoštolátom vo svete. (…) Pretože navždy bolo a bude Božím snom to, aby sme s ním žili v spoločenstve lásky,“ uvádza Svätý Otec František.

Cirkev sa bude spoločne modliť na tento úmysel v nedeľu Dobrého pastiera 30. apríla 2023.

Zdroj: TK KBS