Potulkári objavili kláštor sv. Augustína

Vyše 300 návštevníkov zavítalo počas uplynulého víkendu do jediného augustiniánskeho kláštora na Slovensku. Do jeho priestorov prišli v rámci programu „Potulky mestom Košice“. 

Potulkárom sa venovali počas víkendu dvaja augustiniáni, Páter Milan Hermanovský a brat Andrej Kovaľák. Augustiniáni predstavili život a misiu rehole sv. Augustína na Slovensku.Okrem predstavenia kláštora a aktivít v ňom, vysvetlili aj symboliku rozostavaného kostola sv. Rity. Na chodbách kláštora návštevníkov čakalo aj pohostenie.

S myšlienkou predstaviť kláštor sv. Augustína v Košiciach počas Potuliek, prišiel jej organizátor a zakladateľ Milan Kolcun spolu s predstaveným rehole, pátrom Jurajom Pigulom.

Rehoľu sv. Augustína prišli v deväťdesiatych rokoch minulého storočia na Slovensko znovu založiť pátri Pavol Benedik a  Angelo Lemme. V súčasnosti má slovenská komunita piatich stabilných členov. Členovia rehole sa venujú predovšetkým mládeži, rodinám a manželským párom.

-jpi-

foto: Katarína Vašinská