Povolanie v kríze. Ako účinne pomôcť?

13. marca sa uskutoční na Pápežskej saleziánskej univerzite (UPS) v Ríme študijný seminár na tému Povolanie v kríze. Ako účinne pomôcť? Seminár je organizovaný Inštitútom pastorálnej pedagogiky  (Fakulta výchovných vied UPS).

Na prednáškach sa budú zamýšľať nad fenomenológiou krízy a akú formu pomoci zvoliť v náročných situáciách, ktoré sa dotýkajú životného rozhodnutia. Cez niektoré pedagogické princípy sa chcú dostať k základným stratégiám pomoci – individuálnej alebo skupinovej. Taktiež chcú predstaviť prácu pedagogickopsychologického centra na UPS-e.

Pre objasnenie danej problematiky sú pozvaní hostia z oblasti pedagogiky, psychológie a práva.

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-