Požehnané sviatky z redakcie Zasväteného života

 

Požehnané sviatky Narodenia Pána a nový rok 2016 plný milostí.Vianoce 2015 zž