Pozvánka na slávenie spomienky bl. Zdenky v Podunajských Biskupiciach

Milosrdné sestry Svätého kríža pozývajú na slávenie liturgickej spomienky bl. Zdenky Schelingovej do Podunajských Biskupíc. V sobotu 28. júla o 17.00 h bude v Kostole Povýšenia Svätého kríža sláviť svätú omšu otec Jozef Kraus, farár v Litave a v pondelok 30. júla o 18.00 h bude celebrovať rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik.
Pondelňajšia svätá omša bude prenášaná aj prostredníctvom Rádia Lumen. Program začína vždy hodinu pred svätou omšou modlitbou svätého ruženca a litániami k bl. Zdenke. Pre farnosti, v ktorých sú relikvie bl. Zdenky Sehelingovej ako aj pre ostatných ctiteľov bl. Zdenky, sú na webe k dispozícii liturgické texty k sláveniu svätej omše.
TK KBS informovala sr. Dominika Galeštoková