Pozvánka zažiť „Skúsenosť kontemplácie“

U sestier františkánok Premenenia Pána sa v krásnom prostredí Františkánskeho duchovného centra v Melčiciach – Lieskovom bude začiatkom septembra (6. – 9. september 2018) konať seminár Skúsenosť kontemplácie – načúvanie Bohu. Budú ním sprevádzať  Václav Čáp a Daniela Hrtúsová.

Seminár ponúka „ochutnávku“ kontemplatívnej modlitby – oslobodenie sa od seba samého a načúvanie Boha uprostred ticha, mlčania a adorácie. Je príležitosťou vnútorne sa stíšiť a načúvať Božiemu hlasu, ktorý prehovára do našich každodenných situácií.

Podmienkami seminára je nepoužívať počas neho mobil ani počítač a cez mlčanie prejsť cez vonkajšie ticho k tichu vnútornému.

Prihlásiť sa môžete na e-mailových adresách usporiadateľov: vacapcz@volny.cz;  hrtusova.daniela@gmail.com; františkanky.sestry@gmail.com

-fc-