Legislatívna formácia zasvätených

Na univerzite Sant Paul v Ottawe v Kanade bude prebiehať v dňoch od 16. do 20. júna 2014 legislatívna formácia zasvätených. Je určená pre predstavených rehoľných inštitútov a ich najbližších spolupracovníkov vo vedení agendy a právnej stránky inštitútu. Dotknú sa zaujímavých tém, ktoré vstupujú do právnej stránky inštitútu v spojení s finančným účtovníctvom a jeho vedením, ako aj poslaním ekonómov. Budú hovoriť aj o spravovaní majetku inštitútu, o vzťahoch so sponzormi, ako aj o politickom zneužívaní a bankovom servise. Jedná sa o druhý ročník trojročnej formácie tohto typu.

Zdroj: www.crc-canada.org

-ms-