Prečo byť kresťanom?

Timothy Radcliffe: Prečo byť kresťanom?

Prečo byť kresťanom? je originálna kniha napísaná v období, ktoré naliehavo potrebuje originálne riešenia. Timothy Radcliffe dosiahol v tejto novej knihe vrchol svojej tvorby. Píše ju s prezieravosťou proroka. Jeho dôvody pre prijatie kresťanskej viery sú hlboko katolícke a zároveň hlboko ľudské. Pozoruhodné sú Radcliffove argumenty interpretácie kresťanského posolstva, štylizované v hlbokom pochopení ľudskej povahy, problémov a strachu moderných ľudí. Radcliffe sa nestavia do polohy teológov odtrhnutých od reality bežného života, a predsa jeho chápanie evanjelia je hlboko teologické.

Kontext tejto knihy je veľmi široký. Zakladá sa, okrem iného, na hlbokých Radcliffových pastoračných skúsenostiach, ktoré získal pri rozhovoroch s ľuďmi prežívajúcimi problémy v manželstvách, s ľuďmi zápasiacimi s otázkou celibátu, s tými, ktorí sa snažia pochopiť podstatu cirkevnej autority, a tými, ktorí sa usilujú zostať verní Cirkvi, ktorá považuje ich sexuálnu orientáciu za „neregulárnu“. Hlavná myšlienka tejto knihy znie: Čím lepšie rozumieme evanjeliu, tým sme otvorenejší voči vonkajšiemu svetu.

Dominikáni, Zvolen 2013

-jp-

Knihu Prečo byť kresťanom? si môžete zakúpiť v kníhkupectve Zachej.sk.