Pred 35 rokmi boli pri Akcii „Vír“ prepadnuté františkánske komunity

Ružomberská komunita školských sestier sv. Františka na Zelenej 2 bude miestom, kde si 22. marca 2018 pripomenú 35. výročie Akcie „Vír“. Konfederácia politických väzňov Slovenska pozýva na svätú omšu o 10.00, ktorú bude celebrovať otec Peter Rúčka. Program bude pokračovať svedectvami uväznených františkánov a františkánok.

Akcia „Vír“ bola zásahom Štátnej bezpečnosti z 27. marca 1983 o siedmej hodine, ktorým na Kvetnú nedeľu boli prepadnuté domy bratov františkánov a sestier františkánok po celej republike (Prešov, Košice, Poprad, Tvrdošín, Ružomberok, Bratislava, Jindřichov Hradec, Praha a Plzeň). Príslušníci ŠtB v domoch vykonali domovú prehliadku, pri ktorej zhabali náboženskú literatúru, liturgické predmety, písacie stroje a vkladné knižky. Bratia františkáni a sestry františkánky boli zatknutí, uväznení a obvinení z marenia dozoru nad cirkvami, pretože tajne vstúpili do františkánskeho rádu a vyvíjali v ňom činnosť.

V súvislosti so zásahom ŠtB vypočúvala desiatky ďalších ľudí, ktorí mali kontakt s františkánmi. O zásahu proti františkánom informovali zahraničné média a protesty proti ich zatknutiu prichádzali z rôznych častí Slovenska i zahraničia. Poslední obvinení františkáni boli 14. júla 1983 z väzby prepustení a obžaloby stiahnuté.

O Akcii „Vír“ bol natočený v roku 2008 dvojdielny dokument, ktorého prvý diel uvedie RTVS na Dvojke dňa 27. marca o 13.30.

TK KBS informoval Peter Sandtner
-fc-