Predstavené komunít sestier saleziánok prežili víkend nových podnetov

Predstavené komunít sestier saleziánok sa stretli v Ivánke pri Dunaji v dňoch 26. – 28. januára. Hlavná téma stretnutia Priateľstvo a priatelia na našej ceste k Bohu bola inšpiráciou pozrieť sa na priateľstvo ako také aj v rehoľných komunitách. Verbista P. Milan Bubák sa v tejto téme dotkol aj typov priateľov vychádzajúc z evanjelia Mk 2, 1 – 12. „K ochrnutému sa štyria, ktorí odkryli strechu a vložili chorého rovno pred Ježiša, správajú ako priatelia.“ Týchto štyroch priateľov predstavil ako proroka, povzbudzovateľa, huncúta a duchovného sprievodcu. „Potrebujeme prehodnotiť naše vzťahy v komunitách a pozrieť sa na dynamiku a ducha, podľa ktorých sa naša komunita správa. A takto prísť k tomu, čo je podstatou každej komunity: byť si navzájom prorokmi, povzbudzovateľmi, huncútmi a duchovnými sprievodcami,“ povedal v závere prednášky P. Milan.

Sestry mali možnosť začať ďalšiu tému o pastorácii povolaní návštevou Vajnor, kde pri bl. Titusovi Zemanovi prosili o dar nových povolaní a rozprávali sa o skúsenosti z dvoch projektov GPS a PS:. O svojej účasti na kongrese, ktorý sa konal v Ríme na tému Pastorácia povolaní a zasvätený život. Horizonty a nádeje, sa podelila sr. Gabriela Baňasová. „Ak neprídeme ku stretnutiu s Kristom, nepríde mladý človek k odpovedi na jeho povolanie. Ak Ježiš povoláva, tak prechádza okolo nás a robí to v každodennosti,“ citovala jednotlivých prednášajúcich sr. Gabriela. Následne v téme pastorácii povolaní ako aj iných pastoračných aktivitách na Slovensku pokračovala sr. Marta Baňasová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Cestu permanentnej formácie predstavili sr. Marta Peťková a sr. Monika Skalová, ktoré pripravili v provincii nové podnety pre sestry, ktoré už majú nejakú tú cestu rehoľného života za sebou. Podnetná bola práca v skupinách, kde sa pozreli predstavené komunít na svoju cestu a čo na nej potrebujú, a zároveň čo vidia potrebné pre svoju komunitu.

V závere dňa na večernom slovku sr. Marika Macáková, ktorá slávi 60 rokov života, predstavila tri vďaky vo svojom živote, čo pokračovalo do oslavného večera. V nedeľu dopoludnia sa sr. Jana Kurkinová podelila so svojou skúsenosťou z trojročnej verifiky v Ríme spolu so svojou vikárkou a informovala sestry, čo sa v provincii pripravuje. Stretnutie sestry zakončili svätou omšou, ktorú slávil salezián don Rastislav Hamráček.

-msk-