Prefekt Ruffini: Nové nastavenie pravidiel sociálnych médií

Pri prezentácii dokumentu, ktorý v pondelok vo vatikánskom tlačovom stredisku predstavilo Dikastérium pre komunikáciu, nazvaného „Na ceste k plnej prítomnosti“, o zapojení kresťanov do sociálnych médií, prefekt vysvetlil, že „je na nás, aby sme premenili svet sociálnych médií, oslobodili ho od jednostranných dogiem spoločností, ktoré ho spravujú, a vrátili ho spoločnému dobru, slobodnému zdieľaniu“.

Znovuoživenie zmyslu pre zdieľanie nad rámec obyčajného spojenia. To je jadro iniciatívy „Na ceste k plnej prítomnosti“, nad ktorým má záštitu Dikastérium pre komunikáciu a ktorej cieľom je podporiť spoločnú reflexiu o zapojení kresťanov do sociálnych médií. V pondelok 29. mája dopoludnia sa o nej diskutovalo vo vatikánskom tlačovom stredisku, kde bol predstavený včera vydaný dokument, a referenčné stránky https://www.fullypresent.website/.

Prenastaviť pravidlá sociálnych médií, znovu uchopiť vzťahy

Paolo Ruffini, prefekt Dikastéria pre komunikáciu, na úvod zdôraznil, že dokument je určený všetkým, nielen veriacim či profesionálom, a že jeho genéza je odpoveďou na otázky, ktoré boli v priebehu času adresované „zdola“ dikastériu, na čele ktorého stojí. Ruffini cituje kardinála Carla Mariu Martiniho a jeho pastiersky list Effatà, ktorý, hoci je viac ako tridsať rokov starý, šiel k jadru znamenitého dialógického a vzájomne aktívneho aspektu komunikácie. Návrhy obsiahnuté v tomto referenčnom texte si musíme osvojiť, aby sme zaistili, že komunikácia bude schopná vyvolať zmenu. Prefekt dokument ilustruje ako plod pastoračnej teologickej reflexie, ktorej „stredom záujmu je človek, a nie stroj, srdce, nie algoritmus. Je na nás, aby sme znovu vyrokovali pravidlá, znovu si privlastnili vzťahy, prešli od spojenia na zdieľanie,“ zdôrazňuje. Je čas na vedomé nové dohodnutie podmienok, vysvetľuje. Ide teda o dokument, ktorý nezačína technológiou a neobsahuje presné odporúčania, praktické rady. „Nie je to direktívny pokyn, akýsi praktický funkčný návod“. A dodáva: „Je na nás, aby sme premenili svet sociálnych médií, oslobodili ho od jednostranných dogiem spoločností, ktoré ho spravujú, vrátili ho spoločnému dobru, slobodnému zdieľaniu“.

„Nejde o to vykúpiť stroj, ale formovať človeka“

Dobrý Samaritán, symbol, na ktorý pápež výslovne odkazuje, keď hovorí o komunikátoroch, na webe,“ hovorí Ruffini, „sa môže javiť ako stratový, ale jeho svedectvo pôsobí v čase. Je to postava, ktorá ide proti prúdu, pretože na sieti sú spravidla vyhľadávaní tí, ktorí kričia najhlasnejšie, tí, ktorí vytvárajú najväčšie rozpory. Potom sa zastavuje pri logu, na ktorom sú dve malé ryby, kresťanský symbol komunikácie stvorené na to, aby spájala, a nie rozdeľovala. Vytvorila ho skupina mladých komunikátorov, ktorí sa zúčastnili na programe Komunikácia viery v digitálnom svete, pilotnom vzdelávacom projekte, ktorý toto dikasterium realizuje už tri roky. V odpovedi na niektoré otázky novinárov, ktorí napríklad nadniesli otázku nenávistných postojov(haters) či deep fake ako oblasť, na ktorú treba byť pozornejší, a pýtali sa, ako by mohli byť ostražitejší, sa Ruffini snaží odstupňovať problém, ktorý sa podľa jeho slov nezrodil s digitálnymi technológiami a tvárou v tvár ktorému je kresťanským kľúčom vždy neodpovedať na nenávisť nenávisťou. V centre zostáva „nie záchrana stroja, ale formovanie človeka“.

Dokument, ktorý zachytáva synodálne inštancie

Sestra Natalie Becquartová, podsekretárka generálneho sekretariátu synody a členka Dikastéria pre komunikáciu, hovorí o dôležitosti integrálnej formácie, ktorá je v digitálnom svete nevyhnutná tak pre pastierov, ako aj pre rehoľníčky. Zameriava sa na to, ako sa dokument pretína s cestou synody: pripomína, že to boli práve mladí ľudia, ktorí v rámci synodických prác žiadali o nástroj, ktorý by im pomohol orientovať sa v digitálnom priestore. Takéto žiadosti prichádzali z Blízkeho východu a Ázie, ale aj z Latinskej Ameriky. Zvlášť v tejto postpandemickej dobe, hovorí Becquartová, je potrebné posilniť efektívnejšie využívanie digitálneho priestoru. Dodáva, že sa objavila potreba bližšie sprevádzať digitálnych evanjelizátorov. Dokument, ako zdôrazňuje, je predkladaný ako pomôcka pre rozlišovanie, ktoré sa má zamerať na to, ako byť prítomný v sociálnych médiách, ako spoločne kráčať životom.

Stránka ako platforma na zdieľanie

Sekretár Dikastéria pre komunikáciu Mons. Lucio Adrián Ruiz spomína, čo o sociálnych médiách hovorili pápeži od Pavla VI. a poukazuje na to, že „technológie nikdy a v žiadnom prípade nie sú neutrálne, preto je nevyhnutný kritický úsudok“. Ruiz opakuje, že naša kultúra je tvorená prítomnosťou a virtualitou, že je to náš priestor, kde môžeme nájsť mužov a ženy na hlásanie radostného posolstva. „Dokument chce začať proces,“ hovorí. A ilustruje webovú stránku, ktorá bola na tento účel zriadená ako platforma pre zdieľanie: fullypresent.website.

Prorocký čas, nehráme defenzívne

Svedectvo sestry Veroniky Donatello, S.F.A., vedúcej Národnej služby pre pastoráciu osôb s postihnutím Talianskej biskupskej konferencie a konzultantky Dikastéria pre komunikáciu, smerovalo k jadru počúvania ako priestoru stretnutia a spolupatričnosti. Pri práci s ľuďmi s postihnutím (15 % populácie) získala také skúsenosti, že môže povedať, že sociálne médiá sú pre nich zásadné. Vďaka sociálnym médiám vedia, že „môžu byť“. „Lajky samozrejme nestačia,“ podotýka a cituje odkaz dona Lorenza Milaniho, pre ktorého boli vzdelanie a vzťah dve základné kľúčové slová. „Ak je cieľom vytvárať život aj v týchto priestoroch,“ potvrdzuje rehoľníčka, „potom sú úplne výstižné slová kardinála Zuppiho, ktorý pripomína samotného kňaza-učiteľa Barbianu: nestačí zamilovať sa do vlastných myšlienok, ale vžiť sa do situácie detí.“ A uzatvára: „Je to prorocká doba, sme v novej dobe. Výzvou je nehrať defenzívne“.

Zdroj: TK KBS, VaticanNews