Premonštrátsky rád sa pripravuje na slávenie 900. výročia od založenia

V sobotu 6. júna mal sviatok sv. Norbert, ktorý je svätcom Eucharistie a zakladateľom premonštrátského rádu. V súčasnosti v premonštrátskom ráde sv. Norberta nasleduje 1200 mužov a 200 žien po celom svete. V roku 2021 sa rád pripravuje na slávenie 900-ročného jubilea od založenia. Jubilejný rok bude otvorený 27. novembra 2020.

Okrem rôznych slávení bude aj putovná výstava. Táto jedinečná výstava je o histórii rádu, jeho náboženskom, kultúrnom a hospodárskom vplyve od stredoveku až po súčasnosť. Výstava k jubileu bude na troch miestach: v opátstve Park v Belgicku (od mája do júla 2021), v českom kláštore na Strahove v Prahe (od marca do mája 2022)  a v múzeu v Magdeburgu (od septembra 2021 do januára 2022).

Viac informácií nájdete na stránke premonštrátskeho jubilea.

TK KBS informovala sr. Vojtecha Mereďová, S. Praem.

-fc-