Prezentácia filmu Mučeník múdrosti

V priestoroch Múzea samizdatu v Košiciach sa 30. novembra uskutočnila premiéra dokumentárneho filmu s názvom Ján Mastiliak – Mučeník múdrosti. Film z produkcie Spolku sv. Cyrila a Metoda uviedol jeho predseda o. Michal Hospodár. Spomenul okolnosti nápadu sprostredkovať členom spolku namiesto tradičnej podielovej knihy filmový dokument. Priblížil aj osobné zážitky pri jeho výrobe a poďakoval sa najbližším spolupracovníkom o. Metodovi M. Lukačikovi CSsR, Štefanovi Chrappovi i Timotejovi Križkovi.

Polhodinový filmový dokument je stručným predstavením osobnosti a diela prvého gréckokatolíckeho redemptoristu zo Slovenska o. ThDr. Jána Mastiliaka, ktorý má v súčasnosti otvorený proces blahorečenia. Po samotnej prezentácii filmu sa prítomným kňazom i laikom prihovoril najosv. vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup. Vyjadril radosť nad tým, že moderným filmovým jazykom sa spolok podieľa na šírení osvety a budovaní identity gréckokatolíkov aj pre mladšiu generáciu. Poďakoval tvorcom filmu za námet i jeho realizáciu. Organizátor podujatia Michal Hospodár vyjadril presvedčenie, že spolok bude pokračovať v odhaľovaní osobností ďalšími filmovými medailónmi. Následné neformálne chvíle rozhovoru sa niesli v duchu živých osobných spomienok na cirkevný život počas totality a na veselé zážitky zo študentských čias vladyku Cyrila i prítomných kňazov.

TSKE informoval Michal Hospodár