Prezident Kiska pozýva na Deň otvorených kláštorov

My, rehoľníci a rehoľníčky na Slovensku vás čo najsrdečnejšie pozývame na stretnutie s nami! Príďte k nám a prežime spoločne deň, v ktorom sa môžeme lepšie spoznať, môžete si pozrieť naše priestory, pozhovárať sa navzájom o tom, čo robíme a prečo to robíme.Viacerí z nás pripravujú zábavný program aj pre tých najmenších. Tak neváhajte!

Za organizátorov podujatia: Konferencia vyšších predstavených ženských reholí a Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.