Príhovor riaditeľa Katolíckeho biblického diela pred Nedeľou Božieho slova

Milí priatelia, bratia a sestry,

v mene Katolíckeho biblického diela na Slovensku (KBD) Vám chceme popriať pokojný a požehnaný rok.

Je Vám známe, že z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa tretia nedeľa obdobia „cez rok“ slávi ako Nedeľa Božieho slova (24. január 2021). Jej cieľom je pripomenúť význam Svätého Písma pre kresťanský život a ukázať na vzťah medzi Božím slovom a liturgiou. V zmysle Nóty o Nedeli Božieho slova, ktorú vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí (17.12. 2020) sme pozvaní:

– upriamiť v tomto roku pozornosť na dodržiavanie poriadku omšových čítaní (bod 2);
– máme tiež venovať náležitú pozornosť osobám, ktoré prednášajú Božie slovo (bod 3, 4, 6) ako aj miestu ohlasovania, ambóne a liturgickým knihám (bod 7, 8).

Z aktivít, ktoré je možné v tomto roku aj napriek obmedzeniam uskutočniť, patria napríklad domáca liturgia prejavenia úcty Biblii, kontinuálne čítanie Svätého písma a iné formačné stretnutia (bod 9), ktoré môžu prebiehať v rodinách za pomoci kňazov. V tomto zmysle vám odporúčame postupne sa venovať jednotlivým bodom Apoštolského listu pápeža Františka Patris corde z 8. decembra 2020.

Všetkým Vám úprimne prajem, aby sme nastávajúce dni využili na lepšie poznávanie Božie Slova v našich rodinách. Nech je nám posilou v týchto neľahkých časoch a stálym prameňom nádeje.

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.


Vysvetlenie Loga Nedele Božieho slova TU.