Pripomenuli si 70. výročie procesu (sr. Zdenka) Cecília Schelingová a spol.

V Trnave si Konfederácia politických väzňov Slovenska a Kongregácia milosrdných sestier sv. Kríža 21. 6. pripomenuli 70. výročie súdneho procesu (sr. Zdenka) Cecília Schelingová a spol. na Kalvárii pri bývalom starom cintoríne, kde bola sr. Zdenka pochovaná po svojej smrti v roku 1955 až do zrušenia cintorína a exhumácie v roku 1979. V tomto procese boli 17. 6. 1952 odsúdení sr. Zdenka Cecília Schelingová (12 rokov väzenia), sr. Svätoslava Katarína Lukačovičová (11 rokov väzenia), Marta Sandtnerová (7 rokov väzenia) a Jozef Juran (10 mesiacov väzenia) za pokus o oslobodenie väznených kňazov: saleziánov dona Štefana Sandtnera, dona Titusa Zemana, dona Andreja Dermeka, dona Pavla Pobieckého a diecéznych kňazov Mons. Viliama Mitošinku a Mons. Justína Beňušku.

Veniec k pamätnej tabuli blahoslavenej sr. Zdenky za KPVS položil bývalý politický väzeň Vladimír Domorák. Nový predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš pri tejto príležitosti odovzdal dekrét veterána protikomunistického odboja a pamätnú medailu ÚPN sr. Eve Helene Mihokovej SCSC, internovanej rehoľníčke, bývalej provinciálnej predstavenej, ktorá pracovala spolu sr. Zdenkou v Štátnej nemocnici v Bratislave.

Za sestry sv. Kríža sa prihovorila zástupkyňa provinciálnej predstavenej sr. Tatiana Repková SCSC. Nasledovala pobožnosť krížovej cesty, zameraná na utrpenie a myšlienky sr. Zdenky, ktorú viedol kňaz – salezián don Jozef Luscoň. Ten sa zároveň poďakoval sr. Zdenke za jej úsilie o záchranu jeho spolubratov saleziánov.

Odkaz na videozáznam

Peter Sandtner