Pripravuje sa seminár o krízach v zasvätenom živote

Teologicko-spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí organizuje seminár na tému Krízy v zasvätenom živote. Kríza ako Božia hodina, kríza stredného veku v zasvätenom živote na úrovni biologickej, psychologickej, emocionálnej, intelektuálnej a duchovnej, a mnohé ďalšie témy v tejto oblasti rozoberie sr. Marta Andraščíková SSS.

Konferencia  sa uskutoční v dňoch 26.– 28. februára 2016 v priestoroch Kongresového centra Harmónia v Modre a je určená pre provinciálne predstavené, predstavené komunít, formátorky, sestry po zložení doživotnej profesie, ktoré majú záujem o danú tému.

-ms-