Pripravujú sa umelecké dni pre zasvätených umelcov

Pod Konferenciou vyšších rehoľných predstavených ženských reholí na Slovensku sa zrodila nová iniciatíva pod názvom ARTTEO, ktorá dáva priestor umelecky ladeným zasväteným. Nová umelecká skupina ARTTEO pripravuje pre umelcov z radov zasvätených z Čiech i zo Slovenska inšpirujúce umelecké dni v dňoch 8.- 11. februára v Prahe.

„Hlavný dôvod našich stretnutí je vzájomne sa spoznať a podporiť zasvätených, ktorí výtvarne tvoria. Jednoducho byť spolu s Ježišom vo výtvarnej tvorbe,“ povedal o pripravovanom stretnutí jeden zo spoluzakladateľov umeleckej skupiny paulán Milan Doleček z Vranova u Brna.

„V názve ARTTEO – ako ho predstavuje brat Milan – sú dve časti umenie a Boh. Umenie a tvorba je to, čo nás baví a Boh si nás povolal ako zasvätených.“

Záujemci o umelecké dni sa môžu prihlásiť do 26.11.2017 na adresu eugenkamajka@gmail.com, kontaktnou osobou je sr. Eugénia Polákova CJ.

-msk-