Provincia redemptoristov Bratislava – Praha si zvolila svoje vedenie

V dňoch 13. – 17. februára prebieha I. kapitula slovenských a českých redemptoristov západného obradu. V pondelok pri svätej omši, ktorej predsedal generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl oficiálne vznikla provincia Bratislava – Praha, ktorá vznikla fúziou provincie Praha a viceprovincie Bratislava.

V utorok kapitula pokračovala voľbami vedenia novovzniknutej provincie. Za provinciála bol hneď v prvom kole zvolený P. Václav Hypius so sídlom v Bratislave. Za jeho vikára a prvého radcu bol zvolený P. František Boldy, ktorý pôsobí ako farár vo Frýdku v Českej republike. Za druhého radcu pre tzv. užšiu konzultu bol zvolený P. Peter Slobodník, administrátor farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Do širšieho kruhu poradcov boli zvolení P. David Horáček, kaplán na pútnickom mieste Svatá Hora, a P. Miroslav Szuda, farár na bratislavských Kramároch.

CSsR provincia

Po úvodnej a volebnej časti sa kapitula bude zapodievať hodnotením, upravovaním a schvaľovaním pripravených dokumentov, ktoré majú byť odrazom vízie a vytýčených apoštolských priorít provincie Bratislava – Praha. Okrem už schváleného tzv. Direktória kapitúl sa bude kapitula zapodievať novými provinciálnymi stanovami, pastoračným plánom, ekonomickým štatútom provincie a prípadnými novými postulátmi.

Zdroj: redemptoristi.sk
-fc-