Prvá kniha Marka Rupnika v slovenčine

Zasvätení na Slovensku odpovedajú na výzvu pápeža Františka vyjsť medzi ľudí aj vydávaním nových kníh. Horúcou novinkou, ktorá sa dostáva do kníhkupectiev na Slovensku, je kniha od P. Marka Rupnika Hľadám svojich bratov. Jezuita Marko Rupnik je na Slovensku známejší ako autor nádherných mozaík vo viacerých chrámoch. No krása jeho umeleckej tvorby vychádza z hĺbky ducha, ktorý dokáže „skúmať Božie tajomstvá“. Kniha Hľadám svojich bratov je brilantným skúmaním akoby dvoch súbežných tém. Prvou je povolanie človeka, ktorý vníma, že Božie povolanie nie je jednorazovou záležitosťou, ale celoživotnou cestou. A druhou sú vzťahy v rodine, hľadanie zmierenia medzi bratmi a s otcom, pochopenie jeho lásky. Obe témy sú zároveň veľavravnou metaforou vzťahu s nebeským Otcom.

Juraj Pigula, šéfredaktor časopisu Zasvätený život ku knihe povedal: „Marko Rupnik majstrovsky a hlboko uvádza čitateľa do tajomstva Boha, ktorý žije vzťahovo, a do tajomstva človeka, ktorého životom sú vzťahy. Na pozadí príbehu Jozefa Egyptského si každý môže prejsť svoj príbeh vzťahov v rodine, v spoločenstve a znovu nájsť cestu k druhým cez odpustenie a zmierenie. Kniha plná silných emócií a tém vám zmení pohľad na svet.“

Kniha Hľadám svojich bratov ako aj samotné Centrum Aletti v Ríme, ktoré je ateliérom nielen pre tvorbu mozaík, ale aj ateliérom hľadania odpovedí na otázky človeka, budú prezentované v novembri v Bratislave aj v Košiciach. Aktuálne informácie o sprievodných podujatiach sledujte na stránke www.zasvatenyzivot.sk.

Knihu vydáva časopis Zasvätený život v rámci projektu Z4P vo vydavateľstve Redemptoristi – Slovo medzi nami. Časopis Zasvätený život vzdeláva, formuje, orientuje a vyzýva ku kvalite nielen zasvätených. Vychádza dvakrát ročne.

Knihu M. I. Rupnika Hľadám svojich bratov si môžete objednať na e-mailovej adrese casopis@kvrp.sk alebo zakúpiť v kníhkupectvách na celom Slovensku. Formát knihy (120×200 mm), rozsah (120 strán), typ väzby (lepená) a cena v obchodoch 4€.

-msk-