Prvé výročie smrti P. Petra Bujka SJ

Dňa 6. septembra 2014 o 12.00 hod. bude v kostole v Novej Kelči, pri príležitosti prvého výročia smrti P. Petra Bujka SJ, slávená zádušná svätá omša. Predsedať jej bude P. Rudolf Uher SJ, Provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku.

Zádušná sv. omša za zosnulého Pátra Provinciála sa bude sláviť taktiež v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou 1.septembra o 16.00 hod. Po sv. omši Občianske združenie Stephanus pozýva širokú verejnosť na koncert, ktorý sa uskutoční v Bazilike.

(Zdroj: www.jezuiti.sk)

-sc-