Prvý list zasväteným

List nesie názov „Radujte sa“ a je adresovaný všetkým zasväteným, z príležitosti prípravy na Rok zasväteného života. Budú v ňom podnety k reflexii vyplývajúce zo slov, ktorými sa Svätý Otec obrátil na zasvätených a ich život v zasvätení. Ide o prvý list v sérii ďalších, ktoré budú zasvätených sprevádzať na ceste k roku 2015 venovanému zasvätenému životu. List pripravovaný  Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života bude predstavený 26. februára 2014 v aule pápežskej Urbanovej univerzity v Ríme.

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-