Púť relikvií svätej Terézie z Lisieux na Slovensku (šiesty deň)

Na Slovensku prebieha púť relikvie svätej Terézie z Lisieux. Relikviár s jej ostatkami prišiel šiesty deň do Gelnice a Košíc. Počas dňa si ho prišlo uctiť okolo 35 000 ľudí.

PIATOK 15. januára 2015

Z košického karmelu boli relikvie svätej Terézie z Lisieux prevezené do Gelnice. Tu uvítal relikviu miestny farár Dušan Lukáč. Po svätej omši boli ostatky svätice prevezené do Košíc, kde boli počas celého dňa vystavené k úcte v kostole svätého Antona Paduánskeho. Svätú omšu na prave poludnie celebroval košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Večernú svätú omšu celebroval rektor košického seminára Štefan Novotný. Počas desiatich hodín prišlo približne 35 000 ľudí z Košíc a okolia, aby sa mohli pomodliť a vyprosiť si milosti. Z Košíc bol relikviár prevezený do komunity bosých karmelitánov na Lorinčík, kde program prebiehal počas celej noci. Záznam zo svätej omše na Lorinčíku a poeticko-meditatívne pásmo je možné pozrieť si v archíve TV LUX. Svätú omšu z Lorinčíka celebroval otec Rudolf Bartal, predstavený komunity bratov Bosých karmelitánov.

FOTOGRAFIE z prijatia relikvií (aktualizované)(Kliknite TU)

Púť relikvií sa uskutoční na záver Roka zasväteného života na Slovensku. Príjmu ich aj ďalšie mestá: Michalovce, Vranov nad Topľov, Prešov, Kežmarok, Poprad, Vyšné Hágy, Okoličné, Ružomberok, Trstená, Námestovo, Krivá na Orave, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Turzovka, Trenčín, Radošiná a Trnava. Urna s relikviami putuje po celom svete už niekoľko desaťročí. Do dnešného dňa je to vyše päťdesiat krajín, od Filipín po Spojené štáty, cez Irak, Izrael, Rusko, Sibír. K relikviáru prišlo niekoľko desiatok miliónov ľudí. Terezka pritiahla aj katolíkov, ktorí nechodia pravidelne do kostola alebo prestali chodiť, moslimov, veriacich iných vierovyznaní i neveriacich, uvádza webstránka terezka.kkp.sk, ktorá vznikla pri príležitosti putovania relikvie na Slovensku.

Zdroj: TKKBS; foto: Alžbeta Hrušovská; cestaplus.sk