Púť s TV LUX do Rajeckej Lesnej

V LUX pozýva  na púť do Rajeckej Lesnej. K Panne Márii budú putovať spolu so sv. Jánom Pavlom II. v sobotu 26. augusta 2017. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať P. Václav Hypius CSsR a prednášku bude mať P. Michal Zamkovský CSsR.