Púť vďačnosti za 25 rokov rehoľnej profesie

V tomto Roku zasväteného života v dňoch od 12.-23. apríla 2015 sa stretlo 14 sestier z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktoré slávia svoje 25-ročné rehoľné jubileum a ktoré prišli do Ríma na pozvanie generálneho vedenia, kde si konajú reflexiu a duchovnú obnovu.

Téma „Terciátu“ 2015 je „Vo vďačnosti si nanovo premyslieť svoj rehoľný život vo svetle evanjelia a v duchu našej zakladateľky matky Alfonzy Márie.

Počas generálnej audiencie dňa 15. apríla na námestí svätého Petra pozdravil sestry jubilantky Svätý Otec František týmito slovami: „Osobitný pozdrav patrí sestrám z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktoré slávia 25 rokov rehoľnej profesie. Nech vás vzkriesený Pán naplní svojím pokojom a radosťou. Jeho živé slovo nech vás vedie na vašej ceste. Nech Boh požehná vás aj vašich drahých.“ Potom sa zúčastnili svätej omše v kaplnke Vatikánskeho rozhlasu, ktorú celebroval šéfredaktor slovenskej sekcie P. Jozef Bartkovjak, SJ.