Púť zasvätených do Červeného Kláštora

Červený Kláštor sa so svojou históriou mníšskej prítomnosti kartuziánov a neskôr kamaldulov stane v Roku zasväteného života svedkom významnej udalosti. V jednom „kláštore“ sa 8. mája 2015 stretnú stovky zasvätených z celého Slovenska. Stretnutie, ktoré organizuje tím pre Rok zasväteného života, bude mať za cieľ spoznať sa a povzbudiť, ako to vyjadrila sr. Hermana Matláková. Hovorkyňa pre RZŽ tiež načrtla program, ktorý zasvätených čaká – spoločný čas v prírode, návšteva múzea, kultúrny program, ktorého súčasťou bude prezentácia dokumentárnych filmov zo života zasvätených, ako aj koncert hudobnej skupiny Kapucíni. Ako sa kartuziáni venovali najmä opisovaniu kníh a získavali postupne rôzne výsady, napr. právo rybolovu na Dunajci, právo mlyna, varenia piva a súdnej právomoci, a ako sa kamalduli venovali hospodáreniu, včelárstvu, liečeniu chorých a zbieraniu liečivých rastlín a založili aj lekáreň so známym frátrom Cypriánom, aj zasvätení zo Slovenska sa budú môcť vzájomne podeliť o svojom poslaní a aj možnostiach, ako spoločne prebudiť Slovensko.

-ms-

foto: sk.wikipedia.org