Redemptoristi pozývajú zasvätených na modlitbový večer

Všetkých zasvätených pozývajú redemptoristi dňa 29.7. 2015 do kostola sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na modlitbový večer. Začne sa o 17,45 hod. novénou  k Matke ustavičnej pomoci za zasvätených. Kedže prebieha Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci, je možné získať úplne odpustky. Po novéne bude svätú omšu slúžiť viceprovinciál redemptoristov, P. Václav Hypius. 

Redemptoristi