Reholi minoritov pribudne novokňaz, vysvätí ho biskup biskup Haľko

Reholi minoritov pribudne novokňaz. Brat Peter Kozma prijme kňazskú vysviacku vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka.

Slávnosť sa uskutoční v sobotu 19. júna 2021 o 10:00 v Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi.

Primičnú svätú omšu bude sláviť v sobotu 26. júna 2021 o 10:00 v Kostole sv. Šimona a Júdu Tadeáša vo Veľkých Kapušanoch. Sväté omše budú naživo vysielané cez internet.

Bližšie informácie zverejní rehoľa minoritov na stránke www.minoriti.sk

Zdroj: TK KBS