Rehoľníčkou 90 rokov

Sr. Irena Lanna FMA z Brazílie sa dožila deväťdesiateho jubilea svojho rehoľného zasvätenia.

Sr. Irena je najstaršou sestrou saleziánkou v inštitúte. Narodila sa v Ponte Nova v Brazílii 11. júna 1903. O pár mesiacov teda oslávi svoje 112. narodeniny.  K sestrám prišla ako 19-ročná po skončení učiteľských štúdií. 6. januára 1925 zložila prvé sľuby a o päť rokov neskôr večné. Veľa rokov pracovala v Minas Gerais, v Rio de Janeiro a Mato Grosso ako riaditeľka školy a direktorka komunity.

Sr. Irena má vo veľkej úcte Srdce Ježišovo. Keď ju pred nejakým časom poprosili o odkaz pre dievčatá vo formácii, povedala: „Pokúšajte sa žiť v pokoji, majte rady všetkých. Žite v Božej prítomnosti a vydávajte o ňom svedectvo. Ak chceme žiť vyrovnane, žiada si to veľký vnútorný pokoj.“

Generálna predstavená sr. Yvonne Reungoat napísala sr. Irene: „Blahoželám Ti sr. Irene k Tvojim 90. rokom rehoľnej profesie. Tento čas žitý pre Boha poukazuje na to, že je možné žiť profesiu v dôvere, patriac Bohu rok čo rok. Tvoje Áno dané Bohu je prijaté s vďačnosťou celého inštitútu a poukazuje na to, že Boh Ťa chcel a spravil Ťa darom pre Cirkev, pre mladých, pre tvoju komunitu, pre tvoju rodinu, všetky sestry FMA teraz aj v budúcnosti. Vďaka za Tvoj pekný život, za intenzitu Tvojho Ána vyjadreného s vernou láskou. Dobrota Pána Ťa nežne objíma a potvrdzuje Tvoju obetu, darovanie sa a veľkodušnosť.“

zdroj: salezianky.sk