Rehoľníčky sa pripravujú na spojenie síl v medzirehoľnej komunite zdravotníčok

Lekárky, magistry v lekárňach či zdravotné sestry, ktoré sú v týchto dňoch absolútne ponorené vo svojej práci, nájdeme aj v rehoľných spoločenstvách na Slovensku, napr. u františkánok, alžbetínok, satmárok, krížových sestier, vincentiek, služobníc, sestier Congregatio Jesu. Úplný zoznam reholí by bol oveľa dlhší, pretože mnohé rehoľné sestry pracujú v zdravotníctve.

Provinciálne predstavené, ktoré majú komunity v Bratislave, sa spojili v myšlienke, aby v čase núdze o zdravotnícky personál či dobrovoľníkov boli do tejto služby zapojené aj ďalšie sestry, ktoré síce pracujú v iných profesiách, ale po dohode so zamestnávateľom by mohli byť k dispozícii v nemocniciach či v hospicoch.

V takejto situácii bude potrebné vytvoriť na určitý čas medzirehoľnú komunitu, ktorá bude k dispozícii pre konkrétnu nemocnicu. Priestory pre takúto komunitu v Bratislave chcú poskytnúť alžbetínky, ktoré samy vedú nemocnicu a zdravotnícke nasadenie je súčasťou ich charizmy. Pomoc so zabezpečením stravy pre komunity alebo pre tých, ktorí to budú potrebovať, sú pripravené poskytnúť sestry spasiteľky.

Ak to bude potrebné, sestry sa zorganizujú aj v iných mestách Slovenska. Ako samy hovoria, nechcú sa na situáciu pozerať v bezpečí, za oknom či dverami rehoľného domu alebo kláštora, ale urobiť všetko, čo je v ich silách.

U nás na Slovensku a v Čechách máme celkovo päť zdravotných sestier, všetky sú v prvej línii. V Bratislave pracuje jedna na pohotovosti vo fakultnej nemocnici. Sestry, ktoré sú psychologičky, pomáhajú ľuďom svojou odbornou pomocou,“ povedala sestra Agnes Jenčíková, provinciálna predstavená Congregatio Jesu. „Aj my máme v Bratislave zdravotné sestry a opatrovateľky, ktoré fungujú už v rámci zamestnania,“ dodala sestra Rafaela Zvrškovcová, provinciálna predstavená školských sestier sv. Františka. „I naše sestry pracujú v hospicoch, dve ako zdravotníčky a jedna v kuchyni, jedna sestra je zamestnaná na poliklinike. Tie sú samozrejme od svojich nadriadených informované o tom, že môžu byť kedykoľvek povolané do akejkoľvek nemocnice,“ uviedla provinciálna predstavená spasiteliek, sestra Gracia Kováčová.

„Okrem služieb v nemocnici pomáhame aj ľuďom bez domova. Prichádzajú k nám dvakrát v týždni na teplé jedlo. Z hygienických a bezpečnostných dôvodov, aby neslúžili tie isté sestry jeden deň pri výdaji stravy a ďalší deň v nemocnici pri chorých, nám v tejto službe pomáha Maltézsky rád, samozrejme, po komunikácii s kompetentnými inštitúciami mesta. Pomáha aj mestská polícia,“ vyjadrila sa sestra Mária Ragulová, alžbetínka.

Okrem potrieb „vonku“ je nevyhnutné zabezpečiť aj chod komunít. V mnohých kláštoroch žijú totiž aj staré a choré sestry, ktoré potrebujú intenzívnu starostlivosť. Predstavené si uvedomujú, že potrebujú byť pripravené aj na situáciu, keď ochorenie príde do vnútra kláštora.

O rehoľných spoločenstvách – mužských a ženských, ich poslaní a charizme sa dočítate na https://rehole.sk/. Aktuálne dianie v reholiach doma či vo svete môžete sledovať na https://zasvatenyzivot.sk/ alebo na https://kvrps.sk/.

Monika Skalová, FMA

Ilustračné foto: © halfpoint.sk