Relikvie sv.Rity sú na Slovensku, zo slávnostnej sv.omše bude aj live stream

Relikviár, ktorý ukrýva relikviu svätej Rity je pripravený a dnes večer sa bude možné modliť v kostole sv. Rity. Pre tých, ktorí nemajú možnosť osobne sa zúčastniť programu, bude zo svätej omše realizovaný live stream cez FB stránku augustiniánov.

Všetky informácie spojené s programom, organizačnými pokynmi, opisom relikvií a pod. sú zverejnené na stránke augustiniánov: http://www.aug.sk/relikvie-sv-rity-v-kosiciach/
Program príchodu relikvií

Piatok, 27. apríla 2018: kostol sv. Rity (Herlianska 52, Košice)

Počas dňa príchod relikvií sv. Rity s delegáciou z mestečka Cascia, prijatie u košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera
17:30 ruženec svätej Rity
18:00 svätá omša s odovzdaním relikvií a relikviára (celebruje emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, koncelebruje arcibiskup diecézy Spoleto-Norcia, do ktorej patrí Cascia, Mons. Renato Boccardo) – svätú omšu bude možné sledovať cez live stream na FB augustiniánov
19:00 – 23:00 možnosť osobne uctiť si relikvie (podzemná kaplnka kostola)

Nedeľa, 29. Apríla 2018: kostol sv. Rity (Herlianska 52, Košice)

10:30 svätá omša  a zapálenie sviece pokoja – predsedá Mons. Renato Boccardo, arcibiskup Spoleto-Norcia (Taliansko)
Po svätej omši možnosť uctiť si relikvie do 17:00

O reholi sv. Augustína na Slovensku – komunita sa venuje pastorácii mládeže, vyučovaniu talianskeho jazyka, vyučovaniu sv. Písma a cirkevných otcov, organizuje púte, rôzne duchovné obnovy vo farnostiach, venuje sa duchovnému vedeniu. V neposlednom rade organizuje manželské večery a tzv. stretká pre rodiny, rozvedených a bezdetné páry. Na Slovensku má jedinú stabilnú komunitu v Košiciach od roku 1995. Zakladateľom boli o. Pavol Benedik a o. Angelo Lemme. V súčasnosti má komunita šiestich stabilných členov. Najznámejším je P. Pavol Benedik, sakristián sv. Otca Františka vo Vatikáne. Predstaveným na Slovensku je P. Juraj Pigula.

Viac o augustiniánoch na: www.aug.sk, alebo na FB stránke.

Informovali Augustiniáni