„rozVEDENÍ k BOHU“ budú sprevádzaní na obnove v Rodinkove

Misionári Saletíni spolu s laikmi, ktorí prešli skúsenosťou rozvodu, pozývajú v dňoch 30. 11. – 2. 12. 2018 na duchovnú obnovu „rozVEDENÍ k BOHU I.“ pre rozvedených, ktorí nežijú v ďalšom zväzku. Duchovnú obnovu v Rodinkove v Belušských Slatinách vedie páter Matej Trizuliak. Tento typ obnovy ponúkajú momentálne len raz do roka.

Cena pre dospelú osobu (ubytovanie s plnou penziou) je 40 €. Je možné prísť aj s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.

Prihlasovací formulár nájdete na stránke rodinkovo.webnode.sk

-fc-