S milosrdnými bratmi môžete prežiť víkend v Kuksu

Milosrdní bratia z Čiech pozývajú mladých mužov, ktorí sa cítia byť povolaní slúžiť núdznym ľuďom a žiť v komunite na kláštorný víkend v Kuksu v dňoch 6.- 8. apríla. Môžu spoznať bratov, ich spôsob rehoľného života a pôsobenie v službe pohostinnosti, kresťanskej starostlivosti o chorých a akokoľvek núdznych. Duchovné  a kultúrne obohatenie počas víkendu môže byť dobrou príležitosťou uvažovať aj nad svojím osobným povolaním.

Súčasťou programu bude aj návšteva architektonického skvostu, ktorý je právom nazvaný baroková perla „Podkrkonošia“, ale predovšetkým miesto, kde milosrdní bratia ošetrovali chorých a starali sa o chudobných.

Prihlásiť sa je možné do 23. marca 2018 na prevor@milosrdni.cz

Viac o milosrdných bratoch nájdete ::TU::

-msk-