Salezián Jozef Luscoň vydal triptych venovaný mladým

Na jeseň roku 2018 sa uskutoční v Ríme Biskupská synoda o mládeži. Celé podujatie sa nesie pod heslom: Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania. A práve na tri kľúčové slová Mládež, Viera a Povolanie sa sústredil don Jozef Luscoň vo svojom poslednom literárnom triptychu. Hovorí, že ide o saleziánsky príspevok k Biskupskej synode o mládeži.

Mládeži sa venuje v publikácií Zaľúbenému sa ľahšie žije. Rozvíjajú sa tu myšlienky o Veľkom príbehu, ktorý spustil do nás zaľúbený Boh a do ktorého nás „usadil“. Veľký príbeh má dynamický spád a my v ňom nie sme tuláci, ale pútnici, ktorí majú vedieť odkiaľ idú a kam majú dôjsť. Kniha vyvádza zo súčasného kultúrneho chaosu, dáva mladým ľuďom orientáciu a odhaľuje im jasný cieľ: Zmyslom života je návrat k Bohu, v čistej láske k nemu a k blížnym.

Viera sa zo všetkých strán „skloňuje“ v knihe Kresťan má byť kvas a nie trkvas. Prekvapivo jasne sa tu odpovedá na otázky: Čo je viera, načo je dobrá viera, ako sa získava, ako môže rásť ale aj ako sa môže meniť na poveru či ako sa dá stratiť… S jemným zmyslom pre „transcendentno“ sa odhaľuje i to, aké fascinujúce vízie nám viera otvára. Keďže viera je darom Boha, ten kto tento dar prijíma, má doslova „božskú“ perspektívu. A autor ponúka radostné unášanie touto nádejou.

Povolaniu sa venuje kniha Kto je povolaný, cíti sa milovaný. V prvej časti je pohľad na dejiny Cirkvi z uhla ako si Boh lieči rany svojho ľudu cez povolanie svätých ľudí. Autor s eleganciou prechádza stáročiami, aby nakoniec zakotvil v srdci dnešných mladých ľudí. Citlivo im ponúka rozlišovanie impulzov, emócií, túžob, cez ktoré ich vyzýva Pán k veľkým činom. Aj oni majú povolanie i poslanie niečo krásne pre tento svet urobiť. V knihe je recept, ako na to.

Autor v triptychu púšťa sondu do sŕdc mladých ľudí. Krúti sa okolo tajomného slova „povolaný“, pretože to je bod, od ktorého sa musí každý do svojho života odraziť. Knihy obsahujú veľa príbehov, aktivít, vtipov, testov… Dajú sa čítať individuálne i v skupinke. Ba sú ako stvorené pre birmovancov, stretká i rodinné posedenia.

Istý kňaz sa vyjadril: „Ak vidím, že je mladý človek v tomto svete stratený a bez zmyslu života, ponúknem mu knihu Zaľúbenému sa ľahšie žije. Ak mladý stráca vieru a rodičia zalamujú rukami, čo s ním, podsuniem im knihu Kresťan má byť kvas a nie trkvas. A ak sa v mladom človekovi niečo pozitívne deje, ak má zmysel pre hlbšie duchovné veci, publikácia Kto je povolaný, cíti sa milovaný ho pozdvihne k novým obzorom.“

Triptych vyšiel vo Vydavateľstve don Bosco.

TK KBS informovali Jozef Skala a Jozef Luscoň, SDB
-fc-