Saleziánky Jana Obalová a Františka Martinková zložia večné sľuby

Do Inštitútu dcér Márie Pomocnice pribudnú dve sestry s večnými sľubmi. Saleziánky Jana Obalová a Františka Martinková zo Slovenskej provincie svätého Jána Bosca, povedia svoje „áno“ navždy.

Slávnosť zloženia večných sľubov sa uskutoční v nedeľu 29. augusta 2021 o 10.30 hod. v Bazilike svätého Mikuláša v Trnave a bude jej predsedať Mons. ThLic. Vladimír Fekete, SDB, apoštolský prefekt Azerbajdžanu so sídlom v Baku a titulárny biskup sídla Municipa.

Ako svoje motto si saleziánky Jana a Františka zvolili stať z Evanjelia podľa Jána: „Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou (Jn 1,16).“  Večné sľuby budú skladať do rúk provinciálnej predstavenej sestry Moniky Skalovej.

Pozvánku sestier na večné sľuby, ktorá vznikla na ich druhom noviciáte, si môžete pozrieť aj v tomto videu.

Dagmara Čepelová, FMA