Saleziánky otvorili novú komunitu v Baku

Slovenská provincia sestier saleziánok otvorila novú komunitu, nie však na Slovensku, ale v Baku so slovenskými sestrami.  Dvojročná prítomnosť sr. Andrei Mladošovej a sr. Slávky Butkovej v hlavnom meste Azerbajždanu ukázala, že je dôležité posilniť túto prítomnosť ďalšou sestrou a tak vytvoriť samostatnú komunitu. Treťou misionárkou v Baku sa stala Martina Alaxová, ktorá 1. septembra zložila večné sľuby v Inštitúte FMA a teraz začína aj svoje nové poslanie misionárky. S počtom troch sestier sa mohla zriadiť nová komunita, ktorú slávnostne otvorila vikárka provinciálnej predstavenej sr. Monika Skalová na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Keďže komunita je pod ochranou Terézie Avilskej, patrónky  Inštitútu, na úvod si v kaplnke sestier zaspievali pieseň z jej slov Nada te turbe.

„Moja reč  a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci,“ týmito slovami z Listu sv. apoštola Pavla Korinťanom sa prihovorila sestrám vikárka, aby ich povzbudila práve v odovzdanosti, že všetko je na Božej moci, aby sa nebáli a nemali strach z toho čo ich presahuje, ale dôverovali, že Boh si robí veľké veci ako si robil cez sv. Teréziu Avilskú, ako si svoje dielo robil cez zakladateľku Máriu Dominiku Mazzarellovú. Odporučila im mať čas. Čas na osobnú i komunitnú modlitbu, čas pre osobnú radosť každý deň a čas na seba navzájom. „Posilnením spoločenstva sa vám ľahšie pôjde medzi ľudí s inou kultúrou, iným náboženstvom, inými tradíciami.“, povedala sr. Monika. Na záver odovzdala symbolicky kľúč predstavenej novej komunity sr. Slávke Butkovej.

Sestry saleziánky prišli do Baku na pozvanie apoštolského prefekta Vladimíra Feketeho SDB, ktorý je zároveň predstaveným komunity saleziánov, ktorí v krajine pôsobia už 17 rokov. Ďalšou rehoľnou rodinou, ktorá na tomto území pôsobí sú sestry matky Terezy.

Baku (azerb. Bakı) je hlavné a najväčšie mesto Azerbajdžanu. Z regionálneho a svetového pohľadu je mesto najväčším prístavom Kaspického mora a najväčším sídlom Kaukazu. Má približne 2 milióny obyvateľov,  z toho sa k islamu hlási vyše 90 % obyvateľov a kresťanov je okolo 4,8 %.

zdroj: salezianky.sk