Saleziánky pozývajú na slávnosť večných sľubov

Slávnosť večných sľubov bude tento rok aj v saleziánskej rehoľnej rodine. Dve saleziánky, sestra Monika Foltýnová a sestra Daniela Oremová zložia v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice svoju doživotnú profesiu.

V kostole Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici – Sásovej 29. augusta 2020 o 10:30 hod. pri slávnostnej svätej omši Danka a Monika povedia svoje „Áno“ navždy Bohu.  Svoje rozhodnutie a motiváciu vyjadrili na pozvánke: „Spoznali sme lásku, akú má Boh k nám (1Jn 4, 16). S radosťou a vďačnosťou za dar saleziánskeho povolania…“

Sestra Monika a sestra Danka teraz absolvujú prípravu na večné sľuby v Slávnickom podhorí. Po zložení doživotnej profesie v auguste, budú pokračovať v saleziánskom poslaní ako doteraz v Trnave a v Dubnici nad Váhom.

Dagmara Čepelová, FMA