Saleziánky sprevádzali dievčatá online GPS kurzom o povolaní

Saleziánky pripravili pre dievčatá kurz o povolaní GPS. Víkendové online stretnutie bolo zamerané na spoznanie života ako daru a ako povolania k celoživotnému dobrodružstvu s Bohom.

Na kurze sa zúčastnilo 25 dievčat zo Slovenska. Menšia časť z nich bola z prostredia, kde pôsobia saleziánky alebo saleziáni. Väčšina zachytila info o víkendovke cez web saleziánok, facebook alebo instagram. Online GPS stretnutie, ktoré bolo 6. – 7. novembra 2020, pripravili saleziánky Miroslava Tarajová, Janka Obalová a Ali Badačová.

„Pre mňa osobne bol tento kurz obohacujúci a povzbudil ma k mnohým veciam, ku ktorým som sa doteraz nedostala. Veľmi sa mi páčila veselosť s akou nás týmto kurzom previedli saleziánky. Krásne bolo povedané to, že si nemusíme byť úplne na sto percent istí, aby sme sa rozhodli pre povolanie, do ktorého nás Boh povoláva. Hlavné je vytrvať v našom rozhodnutí. Kurz je veľkým prínosom k tomu, aby sme sa začali viac poznávať a vnímať viac kde sme povolané. Nedávať Bohu naše požiadavky, ale spýtať sa čo od nás žiada on,“ zhodnotila kurz účastníčka Bea.

Tím GPS pripravil na tento školský rok pre dievčatá ešte niekoľko stretnutí, GPS púť a duchovné cvičenia. Bližšie informácie o pripravovaných projektoch a o saleziánskom povolaní dostanete na adrese gps.fma@gmail.com. Projekt môžete sledovať aj na stránke gpskurz.

Dagmara Čepelová, FMA