Saleziánsky pastoračný tím prináša pracovníkom s mládežou brožúru Kráčame s animátormi

Saleziánsky pastoračný tím, ktorý tvoria zástupcovia Saleziánov don Bosca, Dcér Márie Pomocnice kresťanov, Domky – Združenia saleziánskej mládeže a Laury – združenia mladých, uviedol v apríli prvú brožúru z novej edície Saleziánska pastorácia.

Brožúra Kráčame s animátormi: Základné princípy saleziánskej práce s animátormi je výsledkom reflexie a viacerých diskusií saleziánov a saleziánok – vedúcich saleziánskych mládežníckych stredísk a zodpovedných za pastoráciu mládeže. V prehľadnej podobe na šesťdesiatich stranách zachytáva sedem základných princípov, ktoré sa v súčasnej dobe osvedčujú.

„Rozhodli sme sa, že začneme takéto materiály postupne spracovávať a vydávať v sérii, ktorú sme nazvali Saleziánska pastorácia,“ uvádza jeden z editorov Ján Mihálik. Druhým editorom brožúry je Pavol Degro SDB.
„Chceme vydávať kratšie texty, ktoré zachytávajú naše skúsenosti, alebo prinášajú nové inšpirácie pre pastoráciu mládeže. Chceli by sme, aby slúžili ako praktické podnety pri uvažovaní o dielach, pri hodnotení pastoračnej práce, pri čítaní znamení doby, pri spoznávaní dnešných mladých a ich sveta,“ píšu spoločne provinciál saleziánov Jozef Ižold a provinciálka saleziánok Jana Kurkinová.

„Touto sériou publikácií sa chceme viac otvoriť aj pre tých, ktorí sa venujú mladým v diecézach, v rôznych spoločenstvách a hnutiach. Chceme ponúknuť naše skúsenosti a materiály a veríme, že v dialógu, ktorý vznikne, sa naučíme veľa zaujímavých nových vecí,“ dodáva J. Mihálik.

Zdroj. saleziani.sk

-msk-