Sestra kapucínka Cecília Pasquini hovorí o sprevádzaní mladých

Sestra Cecília Pasquini z Kongregácie sestier terciárok kapucínok Svätej rodiny pozná zo svojho misijného pôsobenia rozličné krajiny. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas sa podelila o skúsenosť so sprevádzaním mladých ľudí na ceste rozlišovania povolania a predstavila život sestier kapucínok na Slovensku i v misiách vo svete.

Na stránke Vatican News si môžete vypočuť rozhovor so sr. Cecíliou Pasquini, ktorú odvysielal Vatikánsky rozhlas 25. októbra 2018, počas biskupskej synody, ktorá sa zvlášť venovala téme mladých ľudí a ich objavovania osobného povolania.

V súčasnosti je sestra Cecília Pasquini členkou vedenia jej rehoľnej kongregácie v Ríme. Je rodáčka z talianskej Sieny a pôsobila už vo viacerých krajinách sveta vrátane Slovenska, kde sa za krátky čas dokázala naučiť aj reč. Jej vzťah k Slovensku prezrádza aj to, že si nosí so sebou Sväté písmo v slovenčine.

Sestra Cecília sa pre Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu podelila so svojím pohľadom na mladých ľudí a porovnala situáciu viery mladých v rozličných krajinách. Na Slovensku je podľa jej slov markantný záujem o modlitbu a sviatostný život. Za cenné považuje to, že mladí sa spovedajú a priťahuje ich duchovné povolanie. Podelila sa aj s osobným svedectvom ako sama našla povolanie k zasvätenému životu ako kapucínka.

Sestry terciárky kapucínky Svätej rodiny pôsobia na viacerých kontinentoch. Podľa vzoru sv. Františka z Assisi sa považujú za sestry všetkých, povolané žiť v chudobe a jednoduchosti. Kongregáciu založil v Španielsku v roku 1885 kapucín Luis Amigó y Ferrer.

Svoju apoštolskú misiu realizujú sestry pri výchove, prevýchove a ochrane mládeže a detí, asistujú chorým a vykonávajú pastoračnú prácu v misiách. V súčasnosti kongregácia pôsobí na štyroch kontinentoch, v Ázii, Európe, Južnej Amerike a Afrike.

Na Slovensku sa terciárky kapucínky Svätej rodiny venujú okrem pastorácie mládeže aj sociálno-charitatívnej činnosti zameranej hlavne na ľudí bez prístrešia, ľudí vyššieho veku, ako aj chorých a sociálne núdznych. Slovenská komunita má sídlo v Rovinke neďaleko Bratislavy.

Zdroj: Vatican News, Jozef Bartkovjak SJ