Sestry Božieho milosrdenstva pozývajú k online modlitbe za duše v očistci

V dejinách Kongregácie Matiek Božieho milosrdenstva má v novembri svoje neodmysliteľné miesto aj večerná modlitba posvätného ruženca za zosnulých, zvlášť za duše v očistci. „Prostredníctvom online prenosu na našej stránke sa môžete denne o 19:00 duchovne spojiť so sestrami v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove,“ avizujú sestry na webstránke milosrdenstvo.sk.

Sestra Faustína počas svojej mystickej skúsenosti navštívila aj očistec: „Uzrela som anjela strážcu, ktorý mi kázal, aby som ho nasledovala. V okamihu som sa ocitla na hmlistom mieste, ktoré bolo plné ohňa a v ňom veľké množstvo trpiacich duší. Tieto duše sa modlia veľmi vrúcne, ale pomôcť si už nemôžu, len my im môžeme pomôcť. Plamene, ktoré ich pálili, sa ma nedotýkali. Môj anjel strážca ma neopúšťal ani na chvíľu. Opýtala som sa tých duší, čo je ich najväčším utrpením. Jednoznačne mi odpovedali, že ich najväčším utrpením je túžba po Bohu. Videla som Pannu Máriu, ktorá ich navštevuje. Duše nazývajú Máriu „Hviezda morská”. Ona im prináša úľavu. Chcela som sa s nimi viac porozprávať, ale môj anjel strážca mi dal znamenie na odchod. Vyšli sme za dvere tohto väzenia, plného utrpenia. Začula som vnútorný hlas, ktorý mi povedal: – Moje milosrdenstvo to nechce, ale spravodlivosť si to žiada. Od tejto chvíle som užšie spätá s trpiacimi dušami“ (Den. 20).

Zdroj: milosrdenstvo.sk
Foto: Františka Čačková, OSF