Congregatio Jesu má novú provinciálnu predstavenú

V sobotu 1. decembra 2018 bola v Dome sv. Jozefa v Prešove uvedená do úradu novej provinciálnej predstavenej Congregatio Jesu na Slovensku sestra Agnesa Jenčíková CJ na obdobie šiestich rokov.

Pred samotným aktom prevzatia úradu sa vyše 120 prítomných sestier zúčastnilo na svätej omši slávenej provinciálom Spoločnosti Ježišovej pátrom Rudolfom Uherom, pri ktorej vyprosovali požehnanie pre sr. Agnesu v jej novej službe.

Pri slávnostnom akte odovzdala končiaca provinciálna predstavená Helena Bugošová sestre Agnese Konštitúcie Congregatio Jesu, ktoré charakterizujú a určujú život členiek, pečať ako znak úradu a spojivo so zakladateľkou Máriou Wardovou a celými predchádzajúcimi generáciami sestier rehole. Nakoniec jej odovzdala kríž, ktorý je znakom ignaciánskej spirituality – slúžiť Kristovi pod zástavou kríža.

Sestra Agnesa Jenčíková sa narodila v roku 1972 v Košiciach. Ako dvadsaťročná vstúpila do Congregatio Jesu v Báči. Študovala na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala ako katechétka v Banskej Bystrici. V rokoch 1996 až 2006 s malou prestávkou vykonávala službu sekretárky na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave. V roku 2008 ukončila trojročné licenciátne štúdium z ignaciánskej spirituality na Gregorovej univerzite v Ríme. Po návrate na Slovensko bola poverená vedením mladých sestier vo formácii. V rokoch 2011 až 2015 absolvovala doktorandské štúdium z ignaciánskej spirituality na Gregorovej univerzite v Ríme. Posledné tri toky pôsobila v Duchovnom centre Mary Ward v anglickom Yorku.

Sekretariát Congregatio Jesu