„Sister Project“: Rehoľné sestry na Svetovom ekonomickom fóre

Na Svetovom ekonomickom fóre, ktoré sa koná vo Švajčiarsku, bol v pondelok 23. mája daný dostatočný priestor členkám Sister Project, ktoré sa zúčastnili na verejnej debate s ekonómami a odborníkmi na ľudské práva. Svet potrebuje „odvážnych lídrov“, najmä ženy, uviedla sestra Patricia Murrayová z Únie generálnych predstavených (UISG).

Veľa zážitkov a svedectiev o viere a blízkosti k ľuďom.

„My rehoľníčky žijeme a pracujeme v blízkosti ľudí, najmä tých, ktorí sú na okraji našej spoločnosti.“ Povedala sestra Patricia Murrayová počas verejnej debaty v Davose. V centre „Goal 17“ hovorila rehoľníčka o súčasných globálnych problémoch so zástupcami veľkých spoločností. Podľa Murrayovej sú rehoľníčky konkrétne konfrontované s „najväčšími výzvami“ v spoločnosti. Patria sem oblasti ako zdravotníctvo, vzdelávanie, podpora migrantov a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. „Usilujeme sa o štrukturálnu zmenu na miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni, a to s tými najzabudnutejšími a najprehliadanejšími ľuďmi a pre nich.“

Malé gestá a veľké výsledky

Odvážni vodcovia majú jasný cieľ a víziu, „ktorú ako rehoľníčky čerpáme z našej viery a života zasväteného pre dobro druhých,“ potvrdila indická rehoľníčka sestra Mary John, ktorá davoskému publiku predstavila konkrétne príklady úspešných projektov, čo iniciovali rehoľníčky a ktoré sú súčasťou „sesterského projektu“. Často ide o malé gestá, ktoré však priniesli skvelé výsledky. „Naša vízia evanjelia znamená, že chceme vytvárať také podmienky, aby každý človek mohol žiť plnohodnotný a dôstojný život,“ vysvetlila tretia účastníčka „Sister project“, ktorá vystúpila pri okrúhlom stole v Davose, sestra Ruth Pilar del Mora, ktorá tiež zdôraznila, že sestry nikoho nevylučujú. „Neodchádzame,“ povedala, „keď vypuknú konflikty a násilie.“

Svedkyne „blízkosti“

Sestra Patricia Murrayová uviedla niekoľko konkrétnych príkladov. „Všetci sme videli obrázok sestry Ann Rose Nu Tawng kľačiacej pred armádou v Mjanmarsku; mám na mysli aj rehoľníčky na Srí Lanke, ktoré chránili ľudí protestujúcich proti znižovaniu dodávok elektriny, benzínu a liekov, alebo keď som sa stretla s kolumbijskou rehoľníčkou Glóriou Ceciliou Navarezovou po tom, čo bola prepustená po piatich rokoch väznenia v Čade.“ Ide o „mimoriadne príklady“ odvážnych „líderiek”, ktoré však často žijú v skrytosti a v tichosti. „Odvážne vedenie,“ uzavrela sestra Patricia Murrayová,“ vyžaduje pokoru, otvorenosť novým veciam, prijatie rizika neúspechu a nutnosti začať odznova.“

Zdroj: TK KBS, RV cz