Skamenení (Jn 6, 1 – 15)

Snívam o dobrote srdca ľudí naokolo. Mnohí okolo mňa sú ako skamenení. Kameňom sa stanú vo chvíli, keď sa v nich zaktivuje bolesť. Utrpenie ako čarodejník dokáže svojím dotykom druhého premeniť na kameň. Trpiaci ľudia túžia po dobrote, ale sami si nemôžu pomôcť, pretože sú znehybnení a sú aj bez odvahy bojovať o dobro. Z tejto situácie ich môže vyslobodiť iba ten, kto je voľný. Situácia je skomplikovaná, keď už nemôžu ani hovoriť, nemôžu na seba upozorniť, iba pantomimicky a bez slov prosiť o záchranu.

Stať z evanjelia o zázraku rozmnožení chleba ma podnecuje vnímať ju ako udalosť o dobrotivej láske, ktorá sa prejavuje veľkodušnosťou a prajnosťou. Je tu jeden chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ktovie, možno nebol jediný, kto mal jedlo so sebou, ale bol jediný, kto dal veľkodušne všetko, čo mal, k dispozícii všetkým. Pre ľudí trpiacich hladom prichádza záchrana od jedného, ktorí zasial svojím dávaním semienko dobrotivosti. Boh sa však vo veľkodušnosti nedá zahanbiť. Ježiš urobil zázrak. Piatimi chlebmi a dvoma rybami nasýtil všetkých.

Ježiš mi ponúka veľký dar, seba v Eucharistii, premieňa ma zvnútra a napĺňa ma odvahou byť prajným a veľkodušným v dávaní. Uvoľňuje moje putá a môžem zachraňovať skamenených. Premieňa moje srdce podľa svojho Srdca, a preto denne im môžem pomôcť vo všelijakých malých drobnostiach, môžem sa za všetkých blízkych modliť, môžem sa niečoho zriecť pre niekoho, na kom mi záleží.

Láska je dobrotivá – dáva sa.

Ulrika Spišiaková SCSC
Foto: pixabay